Blogg / Kommentera

fredag februari 13 2009

Italien och invandring

Italien är ett land som blivit till genomfartsled för flyktingströmmar från Nordafrika och Mellanöstern, som vill upp genom Europa. Italien ligger mitt i Medelhavet, har oändliga kuststräckor och hamnstäder, och gränsar till många viktiga europeiska länder. Ovanpå det är Italien ett land som är svårt att kontrollera med tanke den stora befolkningen och den hopplösa byråkratin.

MärkeVarje år anländer omkring 20.000 nordafrikaner till Sicilien för att sedan slussas till Italien, eller tillbaka till hemländerna. Flyktingar från Mellanöstern försöker desperat ta sig till Europa illegalt, gömda ombord, eller under, långtradare via färjor mellan Grekland och Italien, för att sedan fortsätta på samma sätt längs motorvägarna genom Österrike, Tyskland till gud vet var. Samtidigt rör sig många folkslag från Östeuropa, såsom albaner och rumäner mot Italien i hopp om ett bättre liv. Det är en oändlig ström av människor som sätter sina liv på spel och anländer illegalt till Italien. De flesta fortsätter upp genom Europa, men en stor del försöker hanka sig fram i Italien, och många blir med åren italienska medborgare.

I ett socialt klimat speglat av ekonomiska kriser och bristande välfärd, i ett land som har en stor stolthet och alltid varit väldigt nationalistiskt, har det växt fram många fördomar och ett visst hat gentemot dessa människor bland italienarna, och media gör sällan saken bättre genom att ständigt understryka nationaliteter och ursprung. Statistik visar visserligen att vissa enticiteter bidrar till en väsentlig del av kriminaliteten i Italien, men det rättfärdigar knappast alla typer av beteenden från italienarnas sida.

Tack och lov finns det instanser som inser faran med en sådan utveckling och nu har bland annat Rumänien gått in med en kampanj för att mjuka upp italienarnas attityd gentemot de invandrade rumänerna, där de inbjuder till att lära känna verkliga personer och det riktiga Rumänien istället för att ty sig till fördomarna. Media har också börjat ge större utrymme och en mer konstruktiv debatt omkring misshandel och diskriminering av icke-italienska personer. Jag hoppas att italienarna lär sig så sakteliga att se även fördelarna med invandring och nya kulturer, istället för att desperat hålla sig fast vid det Italien en gång var. För det finns med all säkerhet plats, och en stor vilja att bevara även dåtidens pittoreska Italien från både italienarnas och invandrarnas sida.

Posted by Sophie Abrahamsson at 07.00fm to Kultur | Permalink | Comments (0)

Comments

The comments to this entry are closed.

Travelstart VIP Om Travelstart Annat Rättsligt
Copyright © 1999-2007 Travelstart Nordic AB

Portions copyright Donvand Ltd. 2006
IATA Certified Travelstart SE Travelstart NO Travelstart DK Travelstart FI Travelstart DE